Om IPAB

Verksamhet
IPAB grundades 1986 av Kjell Gustafsson och Per Unosson. Med en gedigen erfarenhet sedan 1977 och med en produktionsanläggning på 1000 m2 är IPAB tillsammans med UW-ELAST AB idag en av norra Europas mest kompletta polyuretantillverkare. 
IPAB har produktion av formgjutning, ”ribbonflow” samt stationär och mobil sprutning.

Ägare
För att säkerställa fortsatt god industriell utveckling överläts bolaget i September 2000 till Garpco-koncernen som redan är en ledande aktör inom området formgjuten polyuretan. Genom förvärvet av IPAB befäster man sin position som komplett leverantör av produkter och tjänster inom detta område.