Polyuretan – Vi kan Polyuretaner

Fr o m 2007 kommer IPAB´s verksamhet att flyttas över till moderbolaget UW-ELAST AB. IPAB blir ett renodlat fastighetsbolag med moderbolaget samt ett externt företag som hyresgäst. Den del av fastigheten som UW-ELAST kommer att hyra inrymmer en konferensdel med utställning samt lager. I fastigheten kommer också viss produktion att bedrivas.

Läs mer om Industripolyuretan AB >>

Polyuretanprodukter är starka, nötningståliga och oljebeständiga. 
Materialet är lätt att tillverka prototyper av. Polyuretan är samlingsnamnet för ett antal material med varierande egenskaper: Adiprene, Vibrathane, Baytec, Baulé och CIL. Hos Trekollan AB, som även det ägs av UW-ELAST, hittar du även VulkollanHos UW-ELAST hittar du bland annat SLITAN 

Läs mer om fördelar med Poly
uretan >>